Thuốc vần I

Công dụng, liều lượng thuốc Insulin Powder

Insulin Powder (Insulin Powder (bột insulin)) bột insulin được sử dụng cho: Điều trị đái tháo đường. Một số bệnh nhân (loại 1 và một số loại 2 bệnh nhân đái tháo đường) có thể cần phải sử dụng bột insulin với một hình thức tác dụng dài hơn của…
Open