Thuốc vần X

Thuốc Xylocaine Solution – Thông tin chung

giải pháp Xylocaine được sử dụng cho: Gây mất cảm giác trong nha khoa hoặc phẫu thuật các thủ tục, lao động, hoặc giao hàng. Nó cũng có thể được sử dụng cho các điều kiện khác theo quyết định của bác sĩ. giải pháp Xylocaine là một chất gây…
Open