Thể loại khác

Công dụng, tác dụng, liều lượng của thuốc Pozineg

Thuốc Pozineg thuộc nhóm Cephalosporin là thuốc gì, có công dụng, cách dùng, chữa trị bệnh gì?

Loading...
Nhà sản xuất Aurobindo Pharma
Nhà phân phối RV Lifesciences
Thành phần Cefepime.
Phân loại Cephalosporin
Phân loại ATC J01DE01 – cefepime ; Belongs to the class of fourth generation cephalosporins. Used in the systemic treatment of infections.
loading...