Thuốc vần A

Thuốc Adalat Cc – Liều dùng

Generic name: Nifedipin 30mg
Dạng bào chế: viên nén, phim tráng

Loading...

Liều dùng nên được điều chỉnh theo nhu cầu của từng bệnh nhân. Đó là khuyến cáo rằng Adalat CC được dùng đường uống mỗi ngày một lần trên một dạ dày trống rỗng. Adalat CC là một dạng bào chế phát hành mở rộng và máy tính bảng nên được nuốt toàn bộ, không cắn hay chia. Nói chung, chuẩn độ nên tiến hành trong khoảng thời gian 7-14 ngày bắt đầu với 30 mg mỗi ngày một lần. chuẩn độ trở lên nên được dựa trên hiệu quả và an toàn trị. Liều duy trì thông thường là 30 mg đến 60 mg mỗi ngày một lần. Chuẩn độ với liều trên 90 mg hàng ngày là không nên.

Nếu ngưng Adalat CC là cần thiết, thực hành lâm sàng âm thanh cho thấy rằng liều lượng nên được giảm dần với sự giám sát chặt chẽ bác sĩ.

Đồng quản trị của nifedipine với nước bưởi là để tránh được (Xem DƯỢC LÂM SÀNGTHẬN TRỌNG ).

Nên cẩn thận khi rót Adalat CC để đảm bảo rằng các dạng bào chế phóng thích kéo dài đã được quy định.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open