Thuốc vần C

Thuốc Cesamet – Liều dùng

Generic name: NABILONE 1mg
Dạng bào chế: viên nang

Loading...

Liều người lớn thông thường là 1 hoặc 2 mg 2 lần mỗi ngày. Vào ngày của hóa trị, liều ban đầu nên được 1-3 giờ trước khi các đại lý hóa trị liệu được quản lý. Để giảm thiểu tác dụng phụ, đó là khuyến cáo rằng xuất phát thấp hơn liều được sử dụng và liều lượng được tăng lên khi cần thiết. Một liều lượng 1 hoặc 2 mg đêm trước khi có thể hữu ích. Liều tối đa hàng ngày là 6 mg cho chia liều 3 lần một ngày.

Cesamet có thể dùng 2 hoặc 3 lần một ngày trong toàn bộ khóa học của mỗi chu kỳ hóa trị, và nếu cần thiết, trong 48 giờ sau liều cuối cùng của mỗi chu kỳ hóa trị liệu.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *