Thuốc vần C

Thuốc Children S Claritin Allergy Chewable Tablets – Thông tin chung

Claritin Allergy nhai của trẻ em được sử dụng để:

Giảm các triệu chứng của dị ứng theo mùa như chảy nước mũi; hắt xì; ngứa, chảy nước mắt; hay ngứa mũi và cổ họng. Nó cũng có thể được sử dụng cho các điều kiện khác theo quyết định của bác sĩ.

Loading...

Claritin Allergy nhai của trẻ em là một kháng histamin. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn một chất trong cơ thể gọi là histamin. Điều này giúp làm giảm các triệu chứng dị ứng.

Không được sử dụng Claritin dị ứng cho trẻ em nhai nếu:

Liên lạc với bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bất kỳ của các áp dụng cho bạn.

Trước khi sử dụng viên nén nhai Claritin dị ứng cho trẻ em:

Một số điều kiện y tế có thể tương tác với thuốc viên nhai Claritin dị ứng cho trẻ em. Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ điều kiện y tế, đặc biệt là nếu có những điều sau đây áp dụng cho bạn:

Một số THUỐC thể tương tác với thuốc viên nhai Claritin dị ứng cho trẻ em. Tuy nhiên, không có tương tác cụ thể với dạng viên nhai Claritin dị ứng của trẻ em được biết vào thời điểm này.

Hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn nếu Claritin Allergy nhai của trẻ em có thể tương tác với các thuốc khác mà bạn có. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi bạn bắt đầu, dừng lại, hoặc thay đổi liều lượng của bất kỳ loại thuốc.

Làm thế nào để sử dụng dạng viên nhai Claritin dị ứng cho trẻ em:

Sử dụng viên nén nhai Claritin dị ứng của trẻ em theo chỉ dẫn của bác sĩ. Kiểm tra nhãn trên thuốc để được hướng dẫn dùng thuốc chính xác.

Hỏi nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có về làm thế nào để sử dụng dạng viên nhai Claritin dị ứng cho trẻ em.

Thông tin an toàn quan trọng:

Tác dụng phụ của thuốc viên nhai Claritin dị ứng của trẻ em:

Tất cả các loại thuốc có thể gây ra tác dụng phụ, nhưng nhiều người không có, hoặc, ít phản ứng phụ. Không có tác dụng phụ CHUNG đã được báo cáo với sản phẩm này. Hãy tìm chăm sóc y tế ngay lập tức nếu có những tác dụng phụ nặng xảy ra:

các phản ứng dị ứng nặng (phát ban, nổi mề đay; ngứa, khó thở, tức ngực, sưng miệng, mặt, môi, hoặc lưỡi); nặng hay kéo dài chóng mặt.

Đây không phải là một danh sách đầy đủ của tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Nếu bạn có câu hỏi về tác dụng phụ, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Để báo cáo tác dụng phụ cho cơ quan thích hợp, vui lòng đọc Hướng dẫn Thông báo vấn đề cho FDA .

Nếu quá liều là nghi ngờ:

Lưu trữ đúng cách nhai Claritin dị ứng cho trẻ em:Claritin Allergy nhai cửa hàng trẻ em ở nhiệt độ phòng, giữa 68 và 77 độ F (20 và 25 độ C), trong bao bì kín.Tránh xa sức nóng, độ ẩm, và ánh sáng. Không lưu trữ trong phòng tắm. Không sử dụng máy tính bảng nếu các đơn vị vỉ là mở hay rách. Hãy nhai Claritin dị ứng cho trẻ em ra khỏi tầm với của trẻ em và đi từ vật nuôi.

Thông tin chung:

Thông tin này không nên được sử dụng để quyết định có hay không để có Claritin Allergy nhai của trẻ em hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có những kiến thức và đào tạo để quyết định loại thuốc phù hợp với bạn. Thông tin này không xác nhận bất kỳ loại thuốc như an toàn, hiệu quả, hoặc phê chuẩn để điều trị bất kỳ bệnh nhân hoặc sức khỏe điều kiện. Đây chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn về các thông tin chung về nhai Claritin dị ứng của trẻ em. Nó không bao gồm tất cả các thông tin về khả năng sử dụng, hướng dẫn, cảnh báo, biện pháp phòng ngừa, tương tác, tác dụng phụ, hoặc rủi ro có thể áp dụng để nhai Claritin dị ứng cho trẻ em. Thông tin này không phải là tư vấn y tế cụ thể và không thay thế thông tin mà bạn nhận được từ các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn phải nói chuyện với bác sĩ của bạn để có thông tin đầy đủ về các rủi ro và lợi ích của việc sử dụng viên nén nhai Claritin dị ứng cho trẻ em.

Xem ngày: 03 tháng mười một năm 2016

Chú ý: Thông tin này không nên được sử dụng để quyết định có hay không dùng thuốc này hoặc bất kỳ loại thuốc khác. Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có những kiến thức và đào tạo để quyết định loại thuốc phù hợp với bạn. Thông tin này không xác nhận bất kỳ loại thuốc như an toàn, hiệu quả, hoặc phê chuẩn để điều trị bất kỳ bệnh nhân hoặc sức khỏe điều kiện. Đây chỉ là một bản tóm tắt ngắn gọn về các thông tin chung về thuốc này. Nó không bao gồm tất cả các thông tin về khả năng sử dụng, hướng dẫn, cảnh báo, biện pháp phòng ngừa, tương tác, tác dụng phụ, hoặc rủi ro có thể áp dụng cho các loại thuốc này. Thông tin này không phải là tư vấn y tế cụ thể và không thay thế thông tin mà bạn nhận được từ các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn phải nói chuyện với bác sĩ của bạn để có thông tin đầy đủ về các rủi ro và lợi ích của việc sử dụng thuốc này.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open