Thuốc vần C

Thuốc Chlophedianol Chlorcyclizine – Liều dùng

Áp dụng liều lượng sau đây (s): 12,5 mg 12,5 mg / 5 ml; 25 mg-25 mg

Loading...

Liều người lớn thông thường cho:

Liều thông thường cho Nhi:

thông tin bổ sung liều lượng:

Liều người lớn thông thường cho ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol-chlorcyclizine 12,5 mg 12,5 mg / 5 ml nước uống :
10 ml uống mỗi 6-8 giờ, không quá 30 ml mỗi ngày.

Liều thông thường cho Nhi ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol-chlorcyclizine 12,5 mg 12,5 mg / 5 ml nước uống :
6-11 tuổi: 5 ml uống mỗi 6-8 giờ không quá 15 ml mỗi ngày.
12 tuổi trở lên: 10 ml uống mỗi 6-8 giờ không quá 30 ml mỗi ngày.

Điều chỉnh liều thận

Không có dữ liệu

Điều chỉnh gan Liều

Không có dữ liệu

Lọc máu

Không có dữ liệu

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open