Thuốc vần C

Thuốc Chlophedianol Phenylephrine Pyrilamine – Liều dùng

Áp dụng liều lượng sau đây (s): 12,5 mg-5 mg 12,5 mg / 5 ml

Loading...

Liều người lớn thông thường cho:

Liều thông thường cho Nhi:

thông tin bổ sung liều lượng:

Liều người lớn thông thường cho ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol / phenylephrine / pyrilamine 12,5 mg-5 mg 12,5 mg / 5 ml nước uống :
10 ml uống mỗi 6 giờ nhưng không quá 40 mL / ngày.

Liều thông thường cho Nhi ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol / phenylephrine / pyrilamine 12,5 mg-5 mg 12,5 mg / 5 ml nước uống :
6-11 tuổi: 5 ml uống mỗi 6 giờ nhưng không quá 20 mL / ngày
12 tuổi trở lên: 10 ml uống mỗi 6 giờ không vượt quá 40 ml / ngày.

Điều chỉnh liều thận

Không có dữ liệu

Điều chỉnh gan Liều

Không có dữ liệu

Lọc máu

Không có dữ liệu

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open