Thuốc vần C

Thuốc Chlophedianol Phenylephrine Triprolidine – Liều dùng

Áp dụng liều lượng sau đây (s): 25 mg-10 mg-2,5 mg / 5 ml

Loading...

Liều người lớn thông thường cho:

Liều thông thường cho Nhi:

thông tin bổ sung liều lượng:

Liều người lớn thông thường cho ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol / phenylephrine / triprolidine 25 mg-10 mg-2,5 mg / 5 ml nước uống :
10 ml uống mỗi 6-8 giờ không quá 4 liều mỗi ngày.

Liều thông thường cho Nhi ho và mũi tắc nghẽn

Chlophedianol / phenylephrine / triprolidine 25 mg-10 mg-2,5 mg / 5 ml nước uống :
6-11 tuổi:. 5 ml uống mỗi 6-8 giờ không quá 4 liều hàng ngày
12 năm trở lên: 10 ml uống mỗi 6 8 giờ nhưng không quá 4 liều mỗi ngày.

Điều chỉnh liều thận

Không có dữ liệu

Điều chỉnh gan Liều

Không có dữ liệu

Lọc máu

Không có dữ liệu

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open