Thuốc vần C

Thuốc Chlorcyclizine Codeine Pseudoephedrine – Liều dùng

Áp dụng liều lượng sau đây (s): 9,375 mg-10 mg-30 mg / 5 ml

Loading...

Liều người lớn thông thường cho:

Liều thông thường cho Nhi:

thông tin bổ sung liều lượng:

Liều người lớn thông thường cho viêm mũi dị ứng

10 ml uống mỗi 6-8 giờ, không quá 40 mL trong một khoảng thời gian 24 giờ

Liều người lớn thông thường cho triệu chứng Lạnh

10 ml uống mỗi 6-8 giờ, không quá 40 mL trong một khoảng thời gian 24 giờ

Liều thông thường cho nhi viêm mũi dị ứng

12 tuổi trở lên :
10 ml uống mỗi 6-8 giờ, không quá 40 mL trong một khoảng thời gian 24 giờ

Liều nhi thông thường cho triệu chứng Lạnh

12 tuổi trở lên :
10 ml uống mỗi 6-8 giờ, không quá 40 mL trong một khoảng thời gian 24 giờ

Điều chỉnh liều thận

Không có dữ liệu

Điều chỉnh gan Liều

Không có dữ liệu

Lọc máu

Không có dữ liệu

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open