Thuốc vần C

Thuốc Chlordiazepoxide – Lưu ý khi mang thai

Chlordiazepoxide còn được gọi là: Libritabs, Mitran, Poxi

Loading...

Cảnh báo chlordiazepoxide thai

Một số nghiên cứu đã cho thấy tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh liên quan đến việc sử dụng thuốc an thần nhẹ (ví dụ, chlordiazepoxide, diazepam, meprobamate) trong ba tháng đầu của thai kỳ. Chưa có nghiên cứu đầy đủ ở phụ nữ mang thai. Mỹ FDA thai kỳ loại Không Assigned: FDA Mỹ đã sửa đổi các quy tắc ghi nhãn mang thai cho các sản phẩm thuốc theo toa để yêu cầu dán nhãn bao gồm một bản tóm tắt các nguy cơ, một cuộc thảo luận về dữ liệu hỗ trợ tóm tắt, và các thông tin liên quan để giúp các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe làm cho quy định và phụ nữ tư vấn về việc sử dụng thuốc trong khi mang thai. loại mang thai A, B, C, D và X đang được loại bỏ.

Anh: Thuốc này nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai khi lợi ích điều trị lớn hơn nguy cơ cho thai nhi.Mỹ: Sử dụng nên tránh. Mỹ FDA thai kỳ: Bình luận Không gán: -Các con sinh ra từ một người mẹ dùng thuốc benzodiazepin có thể có nguy cơ bị hội chứng cai. -Benzodiazepines Có thể gây nguy hiểm cho thai khi dùng trong thai kỳ. -Các Bệnh nhân nên được cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn cho thai nhi và hướng dẫn đến ngừng thuốc trước khi có thai.

Cảnh báo chlordiazepoxide con bú

Anh: Sử dụng nên tránh. Mỹ: Các nhà sản xuất làm cho không có khuyến cáo về việc sử dụng trong quá trình cho con bú. Bài tiết vào sữa của con người: Có Bình luận: Những tác dụng ở trẻ bú mẹ chưa được biết.

Tài liệu tham khảo về thông tin có thai

  1. Cerner Multum, Inc. “Anh Tóm tắt các đặc điểm sản phẩm.” O 0
  2. “Thông tin sản phẩm. Librium (chlordiazepoxide).” Roche Laboratories, Nutley, NJ.

Tài liệu tham khảo cho con bú thông tin

  1. Cerner Multum, Inc. “Anh Tóm tắt các đặc điểm sản phẩm.” O 0
  2. “Thông tin sản phẩm. Librium (chlordiazepoxide).” Roche Laboratories, Nutley, NJ.

Xem thêm…

Chú ý: Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp bởi Cerner Multum, Wolters Kluwer Sức khỏe và Drugs.com là chính xác, cập nhật và đầy đủ, nhưng không có bảo lãnh được thực hiện để có hiệu lực đó. Ngoài ra, thông tin thuốc đây có thể là thời điểm nhạy cảm và không nên được sử dụng như là một nguồn tài nguyên tham khảo sau ngày Thông tư này. Tài liệu này không xác nhận thuốc, chẩn đoán bệnh nhân, hoặc đề nghị điều trị. Thông tin thuốc này là một nguồn tài nguyên tham khảo thiết kế như bổ sung, và không phải là một thay thế cho, chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và sự phán xét của các học viên y tế trong chăm sóc bệnh nhân. Sự vắng mặt của một cảnh báo cho một loại thuốc nhất định hoặc sự kết hợp không có cách nào nên được hiểu để cho biết rằng thuốc hoặc kết hợp là an toàn, hiệu quả, hoặc thích hợp cho bất kỳ bệnh nhân nào. Multum Information Services, Inc. không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh của chăm sóc sức khỏe quản lý với sự trợ giúp của thông tin Multum cung cấp. Bản quyền 2000-2008 Thông tin Multum Services, Inc. Các thông tin trong tài liệu này không có ý định để trang trải tất cả sử dụng, phương hướng, biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, tương tác thuốc, các phản ứng dị ứng, hoặc tác dụng phụ có thể. Nếu bạn có thắc mắc về các loại thuốc mà bạn đang dùng, kiểm tra với bác sĩ, y tá, hoặc dược sĩ.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open