Thuốc vần C

Thuốc Cialis – Liều dùng

Generic name: Tadalafil 2,5mg
Dạng bào chế: viên nén, phim tráng

Loading...

Do viên CIALIS không chia; toàn bộ liều nên được thực hiện.

CIALIS cho sử dụng như cần thiết cho Rối loạn cương dương

CIALIS cho sử dụng hàng ngày khi cho Rối loạn cương dương

CIALIS cho sử dụng hàng ngày khi cho lành tính tuyến tiền liệt Tăng Sản

CIALIS cho sử dụng hàng ngày khi cho Rối loạn cương dương và lành tính tuyến tiền liệt Tăng Sản

Liều khuyến cáo của CIALIS để sử dụng một lần mỗi ngày là 5 mg, chụp tại khoảng cùng thời gian mỗi ngày, mà không quan tâm đến thời gian hoạt động tình dục.

Sử dụng với thực phẩm

CIALIS có thể được thực hiện mà không liên quan đến thực phẩm.

Sử dụng trong đồng đặc biệt

Suy thận

CIALIS cho sử dụng như cần thiết

CIALIS cho sử dụng khi hàng ngày

Rối loạn cương dương

Lành tính tuyến tiền liệt Tăng Sản và Rối loạn cương dương / lành tính tuyến tiền liệt Tăng Sản

Suy gan

CIALIS cho sử dụng như cần thiết

CIALIS cho sử dụng khi hàng ngày

Thuốc đồng thời

Nitrates

Sử dụng đồng thời nitrat dưới mọi hình thức chống chỉ định [xem Chống chỉ định ( )] .

Alpha-Blockers

ED – Khi CIALIS được dùng chung với một alpha-blocker ở những bệnh nhân đang được điều trị ED, bệnh nhân phải được ổn định về điều trị alpha-blocker trước khi bắt đầu điều trị, và CIALIS nên được khởi đầu ở liều khuyến nghị thấp nhất [xem Cảnh báo và Phòng ngừa ( ) , Tương tác thuốc ( ), và Dược lâm sàng ( )] .

BPH – CIALIS không được khuyến cáo để sử dụng trong sự kết hợp với alpha-blockers để điều trị BPH [xem Cảnh báo và Phòng ngừa ( ), Tương tác thuốc ( ), và Dược lâm sàng ( )] .

Các chất ức chế CYP3A4

CIALIS cho sử dụng như cần thiết – Đối với bệnh nhân dùng thuốc ức chế mạnh đồng thời CYP3A4 như ketoconazol hoặc ritonavir, liều tối đa của CIALIS là 10 mg, không quá một lần mỗi 72 giờ [xem Cảnh báo và cảnh báo ( ) và Tương tác thuốc ( )] .

CIALIS cho sử dụng khi hàng ngày – Đối với bệnh nhân dùng thuốc ức chế mạnh đồng thời CYP3A4 như ketoconazol hoặc ritonavir, liều tối đa là 2,5 mg [xem Cảnh báo và cảnh báo ( ) và Tương tác thuốc ( )] .

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *