Thuốc vần C

Thuốc Ciprodex – Liều dùng

Generic name: Ciprofloxacin Hydrochloride 3mg trong 1ml, Dexamethasone 1mg trong 1ml
Dạng bào chế: đình chỉ Otic

Loading...

Hướng dẫn quản lý quan trọng

liều lượng

Để điều trị viêm tai giữa cấp tính truyền thông ở bệnh nhi (từ 6 tháng tuổi trở lên) với ống tympanostomy

Các khuyến cáo liều lượng qua ống tympanostomy là như sau:

Để điều trị viêm tai giữa cấp tính chiếu sáng (từ 6 tháng tuổi trở lên )

Phác đồ liều lượng khuyến cáo như sau:

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *