Thuốc vần C

Thuốc Clarinex D 12 Hour – Liều dùng

Generic name: 2,5mg desloratadine, pseudoephedrin sulfat 120mg
Liều dùng hình thức: tablet, mở rộng phát hành

Loading...

Xem thêm:

Quản Clarinex-D 12 GIỜ mở rộng phát hành Tablet bằng đường uống chỉ. Không phá vỡ, nhai, hoặc nghiền nát viên thuốc. Swallow toàn bộ máy tính bảng.

Người lớn và thanh thiếu niên 12 năm tuổi và Over

Liều khuyến cáo của Clarinex-D 12 GIỜ mở rộng phát hành Tablets là 1 viên mỗi ngày hai lần, dùng khoảng 12 giờ đồng hồ và có hoặc không có bữa ăn. Liều cao hơn hoặc tăng tần suất liều của Clarinex-D 12 GIỜ mở rộng phát hành Tablets đã không chứng minh được hiệu quả tăng lên. Không vượt quá liều khuyến cáo là desloratadine và pseudoephedrine, các thành phần hoạt động của Clarinex-D 12 GIỜ mở rộng phát hành Tablets đã được kết hợp với tác dụng phụ ở liều cao hơn [xem Quá liều (10.1) và ].

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *