Thuốc vần C

Thuốc Claritin – Liều dùng

Generic name: Loratadine 10mg
Dạng bào chế: viên nén

Loading...

người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên: 1 viên mỗi ngày; không quá 1 viên trong 24 giờ; trẻ em dưới 6 tuổi: yêu cầu một bác sĩ; người tiêu dùng có bệnh gan hoặc thận: yêu cầu một bác sĩ

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *